RİSK YÖNETİMİ

Risklerinizi Biz Yönetelim...

Uzman ve deneyimli kadromuzla risklerinizi tespit ediyoruz, uygun çözüm yöntemlerini belirleyip en doğru sigorta poliçesi ile güvence altına alınmasını sağlıyoruz.

Risklerin iyi bir şekilde tanımlanması ve analiz edilmesi risk yönetiminin başlangıcını oluşturmaktadır. Risk analizi, sigortacılıkta sigortalı ve/veya sigorta ettirenler nezdinde tehlike oluşturan risklerin ortaya konması ve değerlendirilmesidir. Risk analizinde sigortalı şeylerde tehlike oluşturabilecek ve bu kıymetleri etkileyebilecek tüm tehditler belirlenir.

Risk yönetimi, risk analizi sonucunda belirlenen riskleri ortadan kaldırmak ya da azaltmak amacıyla uygun, maliyet etkin önlemlerin alınmasısürecidir. Risk analizi, değerlendirilmesi ve yönetimi sürekli birbirini takip eden süreçlerdir. Dolayısıyla, risk yönetimini; riskin tanımlanmasına, analiz edilmesine, değerlendirilmesine, mücadele edilmesine ve izlenmesine ilişkin yönetim politikalarının, süreçlerinin ve uygulamalarının sistematik bir bütünü şeklinde tanımlamak mümkündür.

Risk Yönetiminin Aşamaları:
  • Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi
  • Risk Analizi ve Değerlendirme
  • Risk Yönetim Türüyle İlgili Karar Verme
  • Uygulamadan Elde Edilen Sonuçların Değerlendirilmesi ve Geri Bildirim Bildirimden Yararlanma

Bu süreç içinde, riskin değerlendirilmesinden sonra riskin yönetilmesinde kullanılacak araca karar verilir. Riskten kaçınmak, riski üzerinde tutmak, riski azaltmak veya riski transfer etmek gibi farklı metodalara başvurmak mümkündür.

Risk Yönetimi Türleri:
  • Riskten Kaçınmak
  • Riski Üzerinde Tutmak
  • Riski Azaltmak
  • Riski Transfer Etmek

Risk transferinde, bir riskin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkacak maddi kayıplar başka bir kişi veya kurumla paylaşılmaktadır. Sigorta uygulamasında, riskin gerçekleşmesi nedeniyle uğranılacak zarar bu alanda uzmanlaşmış bir kurum olan sigortacıya belli bir prim karşılığında bir sözleşme vasıtasıyla devredilmektedir.

Bu kapsamda daha geniş bir ifadeyle sigortayı, birbirine benzeyen veya birbirinin aynı olan muhtelif rizikolara uğrayacak olan kişilerin bu işi meslek edinen ve ticari bir faaliyet olarak üstlenen oluşum ve organizasyonlara (sigorta şirketleri) belirli bir karşılık (prim) ödemek suretiyle taraflar arasında kararlaştırılan süre zarfında (vade içerisinde) teminat altına alınan risklerin (rizikonun) gerçekleşmesi halinde ortaya çıkan zararın giderilmesi için bir talep hakkına sahip olunması şeklinde tanımlamak mümkündür.