İŞYERİ SİGORTALARI

Anasayfa > İşyeri Sigortaları
 • KUYUMCU PAKET SİGORTASI (Jewelery Block Insurance)

  Kuyumcu Paket Sigortası klasik işyeri paket poliçelerinden farklı olarak kuyumcular için çok daha geniş teminatlar içerir.
  Jewellery Block(Kuyum Sigortası) poliçesi bir ALL RISKS poliçesi olup aşağıdaki ana başlıklar altında teminat sağlamaktadır:
  • Yangın
  • Hırsızlık
  • Kasa
  • Taşımacılık / Sevkiyatlar
  • Terör (İsteğe bağlı)
  • Deprem (İsteğe bağlı)
  • Fuarlar Ve Gösteriler (İsteğe bağlı)
  Sigortalinin is yerinde bulunan stok ve mallar ve bank notlar sigorta poliçesinde belirtilen limite kadar her türlü zarar ve ziyana karsi teminat alina alinmaktadır.

  Sigortali değerler poliçede bahsi gecen mekanda veya dışarıda yani nakil halinde veya belirtilen coğrafi limitler dahilinde teminat altındadır.
  Ofis malzemeleri, mobilyalar, sabit değerler, ekipman ve makineler, kasalar, alarm sistemleri, dekorasyon ve malzemeleri yangın, yıldırım, infilak, kara/hava taşıtları çarpması, hırsızlık, firtina, seylap, boru patlamasi /tesisat arızası sonucu su sızıntısı ve su basması rizikolarına karşı teminat altındadır.
  İsteğe bağlı olarak ilave edilebilecek teminatlar;
  • Deprem
  • Emniyeti Suistimal
  • Terorizm ( ek teminat olarak kapsama dahil edilir)
  FUARLAR VE GÖSTERİLER
  JB ile lokal teklfiler arasındaki temel farkları aşağıda kısaca sıralayacak olursak :
  • JB de Deprem ve terör teminatinda koasürans ve muafiyet yoktur. Lokal yangın tekliflerinde ise zorunlu olarak bu koasürans ve muafiyet uygulanmalidır. JB de beher hasarda uygulanmak üzere çok düşük muafiyet sözkonusu olmaktadır.
  • Genelde lokal tekliflerde hırsızlıkta vitrin teminati yoktur - aciktaki stoklar teminata dahil degildir - halbuki JB de vitrin teminati vardır.
  • Lokal hırsızlık tekliflerinde çalınan malların değer tespitinde resmi stok kaydı şartı konulur, ancak JB için resmi stok şart değil sigortalının poliçeleşme esnasındaki beyanı yeterlidir.
  • Ayrica JB teminatina nakliye, sergi ve fuarlar ek teminatları ilave edilebilir.
 • AKARYAKIT PAKET SİGORTASI

  Akaryakıt istasyonu binası tanımı ve sigorta kapsamı
  Dış ve iç duvarları ile taban ve tavanları beton, taş, tuğla gibi yanmaz malzeme ile yapılmış tam kagir olarak tanımlanan Akaryakıt İstasyonu Binası.

  Bu tanım kapsamına bina içindeki ve üzerindeki her çeşit sabit tesisat ve binayı tamamlayan şeyler ile kanopi , bahçe ve çevre duvarları, oto yıkama bölümü çatı sistemi vb. diğer sundurmalar (betonarme veya çelik konstrüksiyon olması şartı ile (kanopi hariç), pompaların altındaki beton kaideler, beton sahalar, yeraltındaki ve yerüstündeki lpg, yakıt tankları dahildir.

  İstinat duvarları, rıhtımlar, teraslar, iskeleler, çeşmeler, bina dışındaki heykeller, sarnıç ve havuzlar hariçtir.

  Akaryakıt istasyonu muhteviyatı tanımı ve sigorta kapsamı
  Dış ve iç duvarları ile taban ve tavanları beton, taş, tuğla gibi yanmaz malzeme ile yapılmış tam kagir olarak tanımlanan akaryakıt istasyonu binası içinde bulunan ve sigortalıya ait olup sigortalının iştigal konusuna giren makinalar (akaryakıt pompaları, hava-su saatleri, kompresör, jeneratör, yıkama, temizleme, yağ değiştirme makinaları, ısıtma ve soğutma sistemleri, trafolar vb.), demirbaşlar (bilgisayar, fax, telefon, raflar, mobilyalar, soğutucu dolaplar vb.), emtea (akaryakıt emteası (tanklarda bulunan akaryakıt).

  Akaryakıt Paket Sigortası Teminat Kapsamı
  Akaryakıt Sigortası, işyeri binanızın ve/veya muhteviyatınızın uğrayacağı doğrudan veya dolaylı maddi zararları, Akaryakıt Sigortası poliçesi ve poliçe kitapçığında kapsamlı olarak açıklanan teminat şartları ve limitleri dahilinde ilgili Genel Şartlara tabi olarak sigorta eder..
  • Yangın, Yıldırım, İnfilak
  • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler
  • Terör
  • Kara, Hava ve Deniz taşıtları çarpması
  • Terör (İsteğe bağlı)
  • Dahili Su
  • Duman
  • Dolu (Bireysel dışı poliçelerde standart değildir)
  • Yer Kayması
  • Fırtına
  • Kar Ağırlığı
  • Hukuksal Koruma
  • Hırsızlık
  • Kira Kaybı
  • İş Durması
  • Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet
  • İşveren Sorumluluk
  • Alternatif İşyeri Masrafları
  • Yangın Mali Sorumluluk
  • Binaya Sabit Kıymetlerin Hırsızlığı (Bina sigortalanmışsa)


  Seçime Bağlı Ek Teminatlar
  • Deprem ve Yanardağ Püskürmesi
  • Sel Su Baskını
  • Boya Badana ve Sabit Dekorasyon (İhtiyari) (Kiracılar için)
  • Cam Kırılması (İhtiyari)
  • Pleksiglas Tabelalar
  • Cam Üzerindeki Yazı ve Resimler
  • Tezgah, Raf, Seperatör Camları
  • Pompacı Taşınan Para
  • Taşınan Para
  • Emniyeti Suistimal
  • Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet
   Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Ek Teminatları;
  • Liften Düşme
  • Oto Yıkama
  • Çevre Kirliliği
  • İşveren Sorumluluk
  • İşveren Sorumluluk Ek Teminatları;
  •     Toplu Taşımalar
  •     Görevle Gönderme Yurtiçi
  •     Taşeron
  •     Arızi İnşaat İşlerinden Kaynaklanabilecek Sorumluluklar
  •     Manevi Tazminatlar
  •     Araca Yanlış Akaryakıt Dolumu
  •     Araca Yanlış Akaryakıt Dolumu (İhtiyari)
  •     Tanka Yanlış Akaryakıt Dolumu
  •     Elektronik Cihaz
  •     Makine Kırılması
 • OTEL PAKET SİGORTASI

  Otelinizi tehdit edebilecek riskler
  Yangın, yıldırım, infilak... Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör... Hava ve kara taşıtları çarpması... Dahili su basması... Duman... Üçüncü şahıs mali sorumluluk... İş durması... Alternatif otel masrafları... Yangın mali sorumluluk... Fırtına, yer kayması, kar ağırlığı...

  Otel Sigortası güvence sağlar!
  Otel sigortası, bütün bu risklere karşı aşağıda tanımlanan otel binanızın ve/veya eşyalarınızın uğrayacağı doğrudan ve dolaylı maddi zararları, teminatlar dahilinde sigorta eder. İsterseniz; deprem ve yanardağ püskürmesini, sel ve su baskınını, deniz taşıtları çarpmasını, kar kaybını, enkaz kaldırma masraflarını, cam kırılmasını, hırsızlık, işveren mali sorumluluğunu, asansör mali sorumluluğunu da ek prim ödenmek suretiyle teminat altına alır.

  Otel Binası Tanımı ve Sigorta Kapsamı
  Dış ve iç duvarları ile taban ve tavanları beton, taş, tuğla gibi yanmaz malzeme ile yapılmış tam kagir olarak tanımlanan otel binası.

  Bu tanım kapsamına bina içindeki ve üzerindeki ve otel sahası içinde bulunan sigortalıya ait her çeşit sabit tesisat ve binayı tamamlayan şeyler (çatı malzemeleri, bacalar, su olukları vb. gibi) ile yapı tarzı tam kâgir olmak kaydı ile eklentiler, bahçe ve çevre duvarları, sabit yüzme ve süs havuları ve sarnıçlar dahildir.

  Otel Muhteviyatı Tanımı ve Sigorta Kapsamı
  Aşağıda tanımı yapılan sigortalıya ve çalışanlarına ait eşyalar.

  Tanımı yapılan otel binası içinde, Sigortalıya ait olup, sigortalının iştigal konusuna giren makine, demirbaş, emtea, malzeme, dekorasyon (sigortalı, bina sahibi değilse ve kendisi tarafından yaptırılmış boya, badana, duvar kağıdı, sabit dekorasyon ve tesisat mevcut ise bedelleri ve mahiyeti poliçede belirtilerek teminata dahil edilebilir) ve çalışanlara ait eşyalar.

  Otel demirbaşlarını, müşterilerin kendi eşyalarını veya emanete verdikleri eşyaları, kasadaki veya taşınmakta olan paraları, hırsızlık riskine karşı arzu edilirse ilgili prim ödenmek suretiyle teminat altına alır.